Evaluatie HSP Café

Afgelopen Zondagavond hadden we weer een Zoom meeting met het onderwerp: HSP in de maatschappij.
Omdat we een aantal vragen kregen over de format van onze meetings, nml. webinar of niet? Hebben we besloten verder te gaan onder de noemer: Zoom HSP Café.

Het begrip Maatschappij
De maatschappij is natuurlijk een heel breed begrip. We bedoelen hiermee onze samenleving gebaseerd op de voor ons geldende en aangeleerde cultuur. In Nederland wordt onze cultuur o.a gekenmerkt door het calvinisme en kapitalisme. Er worden verbanden genoemd tussen de opkomst van deze beide invloeden. calvinisme wordt gekenmerkt door hard, rationeel en systematisch werken. In Nederland specifiek hoor je vaak: “Doe maar normaal dan doe je gek genoeg.”
Voor een hoogsensitief persoon die bovengemiddeld prikkels waarneemt en alles dieper moet verwerken is deze uitdrukking alleen al limiterend op de eigenschap hooggevoeligheid. We wilden daarom het dialoog openen over hoogsensitief zijn in de maatschappij. Door een aantal vragen te stellen en zo inzichten te krijgen hoe we daar in staan en wat we zelf kunnen doen.

Waar of niet waar?

 • Je kan maar beter aan niemand vertellen dat je hooggevoelig bent__waar of niet waar? En waarom wel of niet?
 • Ik voel me niet snel door anderen beoordeeld op mijn eigenschap___ waar of niet waar? Kan je een voorbeeld geven?
 • Ik heb het gevoel dat er weinig begrip is voor hoogsensitiviteit___Waar of niet waar?
 • Ik accepteer mijn eigenschap zelf helemaal_ Waar of niet waar?
 • Hoeveel ruimte ervaar jij voor je eigenschap HSP in de maatschappij? (op een schaal van 1-10 )
 • Voel je je een buitenstaander? Of sta je juist midden in de maatschappij?
 • Waaraan heb je echt meer behoefte in de samenleving?
 • Wat zouden we kunnen doen onszelf beter af te schermen zonder het contact te verliezen met het maatschappelijke domein?
 • Als je 1 ding mocht veranderen aan de maatschappij mbt. HSP wat zou het zijn? En wat zou daarvoor nodig zijn?
 • Wat kan jij anders doen om je maatschappelijke positie te verbeteren en voel je die behoefte ook
 • In hoeverre vind je dat de maatschappij gevoelig zijn ondersteunt?
 • Durf je ruimte te vragen voor je HSP talenten?
 • Welke HSP talenten zou jij graag willen inzetten en hoe kan je dat doen?


Uit de vragen kwamen interessante gesprekken voort. Zo bleek dat veel zich wel een buitenstaander voelden, maar lang niet iedereen.Ook kwam naar voren dat empathie maar ook kwaliteit over kwantiteit werd gezien als iets wat wel ontbrak in de maatschappij waaronder o.a. in werk. Het bleek ook dat sommigen heel duidelijk durfden te zeggen dat ze HSP zijn en ook zelf daar hun weg in gevonden hadden. Die zelfacceptatie leidt naar meer openheid maar bovenal begrip van eigen behoeften en die kunnen aangeven. Ook werd er aangevuld dat durven zeggen dat je HSP bent tweeledig is; enerzijds ontbreekt er maatschappelijk gezien nog steeds te veel informatie om veilig te kunnen zeggen dat je hoogsensitief bent omdat je niet verkeerd begrepen wilt worden. Anderzijds zit het ook aan de kant van zelfkennis en acceptatie. Humor werd ook gezien als waardevol middel om toch te kunnen relativeren in je communicatie over hoogsensitiviteit. We kunnen het onszelf ook heel moeilijk maken door gewicht te geven aan de problemen in plaats van de talenten. Concluderend konden we stellen dat ondanks dat ze bezig zijn met een maatschappij van inclusiviteit en neuro-diversiteit, er noch middelen noch expertise genoeg is nog, om echt tijd en ruimte te besteden aan een minderheid. Ook al is daar wel verandering in opgemerkt. We zijn nou eenmaal de 20%. Het zal vooral vanuit onszelf moeten komen.

Het was een fijn gesprek waar we ook weer nieuwe deelnemers mochten verwelkomen. We hopen dat jullie ook gezellig eens met ons komen meepraten!
De volgende Zoom zal op Zondag 14 Januari zijn, een Valentijnsspecial, want we gaan weer over HSP in de liefde praten.

Gerelateerde artikelen

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *